Продава, Земя/Парцели

област София, с. Лозен

Площ
2823 m2
Цена
99 000 €
Плътност
25%
Кинт
0.8
Кота корниз
8.5

Поземлен имот, намира се в землището на с. Лозен местност ‘Брождан’. Жв/ вилна зона/ с показатели: плътност 25%, кинт – 0.8, кота корниз 8.5 Има изработен ПУП- регулация и застрояване, който в момента е влязъл за обсъждане на Експертен съвет в Столична община. Отредено е застрояване на две къщи. / оферта 53/ водещ офертата Лидия Пенчева 0888316272

Лидия Пенчева

Лидия Пенчева

0888 316 272
Съгласен съм с политиката за поверителност