Продава, Земя/Парцели

Витоша

град София, Витоша

Площ
3000 m2
Цена
480 000 €
Плътност
1%
Кинт
0.06

Агенция Орбита предлага за продажба поземлен имот с лице 50 м. на ул. Филип Кутев.
Попада в устройствена зона Зп – Зона за градски паркове и градини, но тенденцията в целия район е за жилищно или смесено застрояване. Допуска се изграждането на обекти със спортни и атракционни функции при спазване на устройствените параметри: плътност 1%, кинт 0,06, мин. озеленяване 85%.
Има преспектива за промяна на устройствената зона в Оз1 с параметри: плътност 30%, кинт 1,2; Има възможност допълнитално да се закупят 2000 кв.м.- съседен парцел.
/оферта 61/ Водещ офертата Силвия Димитрова 0888504830

Силвия Димитрова

Силвия Димитрова

0888 504 830
Съгласен съм с политиката за поверителност