За нас

“ОРБИТА” е динамично развиваща се компания в областта на консултантските услуги, която предлага на своите клиенти пълен обем консултации, управление, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти.

„ОРБИТА” е специализирана в управлението и реализацията на чужди и български инвестиции. Авторитетът и се гради на базата на аналитичния подход и познаването на специфичните условия на пазара на недвижимите имоти. Сред клиентите и са множество чуждестранни компании с интереси на територията на Република България.

Безспорният авторитет на компанията се дължи предимно на професионализма, нестандартния и индивидуален подход към клиентите и динамичността на екипа на “ОРБИТА”. Служителите са предимно млади, високо образовани и амбициозни хора, които в духа на фирмата се стремят да предложат на клиентите си един завършен, прецизно подготвен и представителен анализ на пазара, да посредничат при осъществяването на сделките и ги гарантират с оглед интереса на клиентите. Екипът има задълбочена и широкоспектърна езикова подготовка, както и познания в областта на законодателството на Република България и в правната система на други държави.

Тези качества позволяват на компанията да извършва консултантска дейност и посредничество в полза на чуждестранни физически и юридически лица.

Изцяло в темповете на новото време, екипът е квалифициран и ползува всички нови по вид и характер комуникации, като непрекъснато обновява възможностите си за диалог с клиентите като пряк и непряк контакт.

“ОРБИТА” разполага освен с постоянен екип, така и с асоциирана група консултанти: икономисти, юристи, архитекти и други специалисти, които биват привличани в интерес на клиентите на компанията.

 

Директна ВРЪЗКА С НАС